Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the Basic Plan membership level.

Get access to our Free Appsmillion Video Tutorial (Demonstration), Free PDF Tutorial to set-up Account, Get latest announcement & updates. Basic Plan does not required any set up fees. Become Alpha's Members now! Sign up for FREE!

The price for membership is MYR 0.00 now.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Terms of Service

TERMA PERJANJIAN PERKHIDMATAN SILA BACA TERMA PERKHIDMATAN ANTRABANGSA DENGAN TELITI KERANA ISI KANDUNGAN INFORMASI BERKENAAN TENTANG HAK UNDANG-UNDANG DAN REMEDI
 1. GAMBARAN KESELURUHAN
Terma antarabangsa perjanjian perkhidmatan(“Perjanjian”) adalah antara Alpha Graphic mobile Apps Developer(“AGMA2U”)dan kamu, dan berkuatkuasa pada tarikh yang disetujui. Perjanjian ini ditetapkan sebagai Terma dan syarat penggunaan laman web ini https://agma2u.com (laman web) dan produk dan perkhidmatan (“Perkhidmatan”). Terdapat dilaman web, tetapi sebagai tambahan (Pengganti) terhadap Terma dan Syarat yang menrangkumi  perkhidmatan tertentu yang kamu melanggan atau akses dilaman web ini. Sila ambil perhatian perkhidmatan yang terdapat dalam laman web agma2u.com tidak menjanjikan Penerbitan di AppStore atau Android Market. Untuk mengetahui lebih berkenaan penerbitan di Android Market sila di google tentang Android Market. Persetujuan anda berdasarkan perjanjian memeteraikan yang kamu telah membaca,memahami, diakui dan bersetuju untuk terikat dengan perjanjian ini,berserta dengan polisi korporat /perjanjian Terma “Kami” merujuk kepada Alpha Graphic Mobile Apps Developer. Terma “Anda”, “Kamu”, “Pengguna” merujuk kepada individu atau entiti yang menerima perjanjian ini. Tidak dalam Perjanjian perlu disifatkan sebagai berikan hak serta manfaat kepada pihak ketiga. AGMA2U mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya, boleh mengubah apa yang termaktub pada perjanjian ini berserta juga polisi koporat ataupun bahagian mana yang berkaitan pada bila-bila masa sahaja, ubahsuai ini berkuatkuasa serta-merta sebaik sahaja pemberitahuan secara email tentang pertukaran perjanjian yang terbaru.
 1. KELAYAKAN, PIHAK BERKUASA
Laman web serta perkhidmatan yang terdapat laman web ini hanya wujud pada pengguna yang bersedia untuk secara sah menpersetujui kontrak mengikuti undang-undang yang tersedia. Dengan menggunakan laman web ini serta perkhidmatan, kamu mewakili serta menyetujui bahawa sahnya kamu adalah (i) berumur 18 dan keatas atau (ii) Kamu adalah berkelayakan secara sahnya boleh mendatangani kontrak yang sah berdasarkan undang-undang yang termaktub. Sekiranya kamu mewakili sesebuah koporat melalui perjanjian ini, Kamu mewakili serta membuktikan bahawasahnya kamu mempunyai berkuasa secara sah untuk memeterai sesebuah koporat pada terma dan syarat yang terdapat dalam perjanjian ini, Kamu ataupun pengguna perlu rujuk entity koprat tersebut. Jika kamu telah mempersetujui perjanjian ini, AGMA2u mendapati kamu tidak mempunyai kuasa-kuasa undang yang  mewakili entiti koporat, Kamu bertanggungjawab untuk menurut syarat dalam perjanjian ini, termaksud tetapi tidak ada had terhadap menurut pembayaran.
 1. AKAUN & PEMINDAHAN DATA
Untuk mengakses ciri-ciri dalam laman web ini ataupun menggunakan perkhidmatan dalam laman web ini, Kamu perlu ada akaun. Kamu sebagai wakil dan waranti bahawa informasi yang kamu kemukakan adalah tepat dan sempurna. Jika Agma2u mendapati akaun anda adalah tidak benar, tidak tepat, tidak diperbetulkan serta tidak sempurna, Agmau2 mempunyai hak. Di dalam pemilik serta kuasa mutlak untuk menamatkan langganan anda ataupun menyekat. Kamu bertanggujawab sepenuhnya terhadap aktiviti yang dilakukan terhadap akaun anda, Sama ada dipertanggujawab oleh kamu ataupun tidak, kamu seharusnya simpan informasi kamu dalam keadaan sulit dan terjaga. Agma2u tidak akan bertanggujawab terhadap penyalahanguna akaun anda oleh pihak yang kamu pertanggujawab untuk mengakses. Jika anda melawat laman web ini sekiranya berada di negara yang lain selain dari lokasi terletaknya server kami, komunikasi anda dengan kami melibatkan penukaran informasi (termasuklah informasi akuan anda) menjangkaui sempadan antarabangsa. Dengan melawat laman web ini serta berkomunikasi dengan kami , bahawasahnya kamu telah membenarkan pemindahan tertentu.
 1. TEMPOH LANGGANAN
Pelan AGMA2U merangkumi beberapa tahap langganan kepada analisa perkhidmatan, termasuklh tanpa limit, “ Pelan basic”, ”Pelan Standard” Serta “Pelan Pro”. Dalam ini semua kamu telah bersetuju untuk membayar segala yuran berkaitan dengan Pelan langganan anda ( Pelan), Jika melibatkan yuran tambahan yang telah kamu langgan, melibatkan tax terhadap perkhidmatan analisa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelan, harga serta informasi ,tarikh berkuatkuasa terhadap tempoh pembaruan yang seterusnya, sila lawat laman web AGMA2U, tekan https://agma2u.com/login  daftar ahli setelah memasuki laman web ini.
 1. PEMINDAHAN SEBAGAI AHLI
Kamu boleh membuat pembayaran melalui butang “Daftar Sekarang” melalui  AGMA2U akaun dan kamu akan ditujukan pada perkhidmatan pembayaran. Kamu juga diperlukan untuk membayar pendaftaran sekali sahaja.
 1. YURAN & PEMBAYARAN
Alpha Graphic Mobile Apps Developer Menawarkan beberapa langganan kepada anda atas perkhidmatan ( Setiap pelan). Setiap pelan mempunyai julat berangka, Kamu  memilih pelan anda sebagai proses pendaftaran, Dimulakan dengan pelan Basic. Setiap langganan mempunyai tempoh, Sama ada bayaran secara bulanan, tahunan. Namun setiap pemilihan pelan yang dipohon anda bertanggujawab sepenuhnya. Pelan anda akan secara automasi akan disekat sekiranya pembayaran bulan seterusnya tidak dibayar, ataupun tahun seterusnya sekiranya mengambil pelan tahunan. Anda bolehlah email kepada admin@agma2u.com sekiranya ingin mengaktifkan semula pelan anda pada bulan seterusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pelan yang dipohon anda, termasuk harga, serta tamatnya tempoh langganan anda, masuk pada akaun AGMA2u Laman Web seterusnya tekan “Account” / Hubungi kami di admin@agma2u.com Anda bersetuju untuk membayar pada harga tertera serta yuran pada perkhidmatan pada laman web ini pada masa anda memohon perkhidmatan tersebut. Yuran yang dibayar adalah tidak akan dikembalikan. ALPHA GRAPHIC MOBILE APPS DEVELOPER mempunyai hak muktamad untuk mengubah harga yuran ataupun ubahsuai segala kandungan dilaman web ini tanpa perlu ada notis pada anda.
 1. PENGGANTUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERCEPATAN
Jika jumlah yang terhutang oleh anda dibayar atau mana-mana perjanjian lain untuk perkhidmatan kami adalah 30 hari atau lebih hari tertunggak, kami boleh tanpa menghadkan hak dan remedi lain, mempercepatkan kewajipan yuran tidak dibayar anda dibawah perjanjian tersebut menjadi segera dan perlu dibayar, dan menangguhkan perkhidmatan kami kepada anda sehingga jumlah tersebut dibayar sepenuhnya. Kami akan bagi notis sekurang-kurangnya 10hari sebelum notis bahawa akaun anda terlambat untuk notis pengebilan, sebelum menangguhkan perkhidmatan kepada anda.  
 1. PERTUKARAN DALAM YURAN
Pihak kami berhak mengubah yuran perkhidmatan pada bila-bila masa ataupun menambah yuran tambahan serta pembayaran. Petukaran ini akan berkuat kuasa pada kitaran bil pertama yang akan berlaku lebih dari (30)hari setelah notis yuran baru dikeluarkan,seperti yang termaktub dalam seksyen 12,Jika anda naik taraf ataupun diturunkan pada pelan baru,Kamu perlu membayar pada harga yuran masa kini ,seperti yang diberikan pada :https://agma2u.com/pricing/. Kami berhak untuk menamatkan tempoh akses pada perkhidmatan jika pembayaran gagal  pada yuran seperti yang tertera pada perjanjian.Melainkan dinyatakan sebaliknya,Yuran adalah dalam nilai RINGGIT MALAYSIA(MYR)
 1. PEMBATALAN AKAUN
Pembatalan akaun boleh dilakukan dalam masa 30hari dengan menghubungi atau bercakap dengan wakil yang dilantik ataupun menghantar email kepada alamat : admin@agma2u.com Untuk pengesahan jika kamu membatalkan pelan yang telah kamu pohon pada masa sekarang, kamu tetap bertangggungjawab dalam membayar segala yuran yang bersaling paut dengan pelan yang dipohon masa kini. Jika pembatalan dilakukan maka kamu akan kehilangan segala akses pada pelan yang dipohon, tamat tempoh atas pre-paid masa kini, pada perkhidmatan serta data atau informasi yang disimpan dalam akaun anda.  
 1. PEMATUHAN DENGAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Alpha Graphic Mobile Apps Developer tidak mempunyai wakil serta jaminan tentang isi kandungan yang berada didalam laman web mahupun perkhidmatan disini adalah sesuai pada semua Negara dan bidang kuasa, akses pada laman web mahupun perkhidmatan yang terdapat dalam laman web ini pada semua Negara serta bidang kuasa dimana isi kandungan adalah tidak sah serta dilarang.Pengguna yang memilih untuk akses laman web ini ataupun perkhidmatan dalam laman web ini bertanggungjawab dalam pematuhan dengan pihak berkuasa tempatan,undang-undang serta peratuhan.
 1. INFORMASI EMAIL
Jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan Perjanjian ini sila hubungi kami melalui email: admin@agma2u.com
 1. ALAMAT PEJABAT DAN TALIAN
Alpha Graphic Mobile Apps Developer B-11-2, Austin Business Park, Jln Kampung Mogonibung, 88200 Penampang Sabah, Malaysia. Last Reviewed and Updated: April 03, 2019