Terma & Syarat untuk Pakej Online Agma2u

TERMA & SYARAT

PASTIKAN KAMU MEMBACA DENGAN TELITI TERMA & SYARAT UNTUK PELAN AGMA2U SEBELUM MEMBUAT LANGGANAN MANA-MANA PELAN TERSEBUT.

(a) BASIC PLAN

1. Pendaftaran untuk menjadi ahli Agma2u untuk “BASIC PLAN” adalah percuma, tidak memerlukan sebarang pengaktifan akaun dan tidak ada ikatan dalam mana-mana kontrak.

2. Ahli Agma2u boleh membatalkan langganan mereka pada bila-bila masa sahaja.

3. Ahli Agma2u akan mendapat akses semua yang tertera dalam butiran “BASIC PLAN” tersebut.

4. Ahli Agma2u boleh menaik taraf langganan mereka dari “BASIC PLAN” ke “STANDARD PLAN” atau “PRO PLAN” pada bila-bila masa mereka mahu mengikut yuran yang ditetapkan dalam pelan tersebut.

5. Pendaftaran Ahli Agma2u untuk “BASIC PLANTIDAK TERMASUK dengan langganan akaun Appsmillion dan Google Developer Console (25usd).

 

(b) STANDARD PLAN

1. Pendaftaran untuk menjadi ahli Agma2u untuk “STANDARD PLAN” adalah sebanyak Satu Ratus Lima Puluh Ringgit Malaysia (RM150), pembayaran pendaftaran dan pengaktifan akaun Agma2u hanya dibuat SEKALI sahaja.

2. Yuran Pendaftaran dan Pengaktifan akaun Agma2u TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

3. Langganan Dua Belas Ringgit Malaysia (RM12) sebulan bersamaan dengan tiga puluh (30) hari yang ditetapkan seperti dalam “STANDARD PLAN” adalah wajib untuk mendapat akses sentiasa Video tutorial yang disediakan dalam pakej “STANDARD PLAN

4. Ahli Agma2u boleh membatalkan langganan mereka dengan syarat selewat-lewatnya satu (1) minggu SEBELUM tarikh pembayaran langganan RM12 sebulan untuk bulan seterusnya.

5. Ahli Agma2u akan mendapat akses semua yang tertera dalam butiran “STANDARD PLAN” tersebut.

6. Ahli Agma2u boleh menurun atau menaik taraf langganan mereka dari “STANDARD PLAN” ke “PRO PLAN” atau “BASIC PLAN” pada bila-bila masa mengikut yuran yang ditetapkan dalam setiap pelan tersebut.

7. Pendaftaran dan langganan Ahli Agma2u untuk “STANDARD PLANTIDAK TERMASUK dengan langganan pelan Appsmillion dan Google Developer Console (25usd).

8. Alpha Graphic Mobile Apps Developer berhak untuk membatalkan langganan mana-mana ahli AGMA2u yang didapati melanggar mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan dalam laman web https://agma2u.com

9. Alpha Graphic Mobile Apps Developer berhak untuk menukar mana-mana peraturan dan syarat-syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

 

(C) PRO PLAN

1. Pendaftaran untuk menjadi ahli Agma2u untuk “PRO PLAN” adalah sebanyak Satu Ratus Lima Puluh Ringgit Malaysia (RM150), pembayaran pendaftaran dan pengaktifan akaun Agma2u hanya dibuat SEKALI sahaja.

2. Yuran Pendaftaran dan Pengaktifan akaun Agma2u TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

3. Langganan Empat Puluh Ringgit Malaysia (RM40) sebulan bersamaan dengan tiga puluh (30) hari yang ditetapkan seperti dalam “PRO PLAN” adalah wajib untuk mendapat akses sentiasa Video tutorial yang disediakan dalam pakej “PRO PLAN

4. Ahli Agma2u boleh membatalkan langganan mereka dengan syarat selewat-lewatnya satu (1) minggu SEBELUM tarikh pembayaran langganan RM40 sebulan untuk bulan seterusnya.

5. Ahli Agma2u akan mendapat akses semua yang tertera dalam butiran “PRO PLAN” tersebut.

6. Ahli Agma2u boleh menurun atau menaik taraf langganan mereka dari “PRO PLAN” ke “STANDARD PLAN” atau “BASIC PLAN” pada bila-bila masa mengikut yuran yang ditetapkan dalam setiap pelan tersebut.

7. Pendaftaran dan langganan Ahli Agma2u untuk “PRO PLANTIDAK TERMASUK dengan langganan pelan Appsmillion dan Google Developer Console (25usd).

8. Alpha Graphic Mobile Apps Developer berhak untuk membatalkan langganan mana-mana ahli AGMA2u yang didapati melanggar mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan dalam laman web https://agma2u.com

9. Alpha Graphic Mobile Apps Developer berhak untuk menukar mana-mana peraturan dan syarat-syarat ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.